Må aldersgrensen for stillingsvern på 72 år også håndheves konsekvent, på samme måte som hvis man lavere bedriftsinterne aldersgrenser?

Publisert 08.06.15

Arbeidslivspolitikk

Nei. Dette er en lovfestet aldersgrense uten nærmere vilkår, ut over varslingsplikten. Hvis bedrift og ansatt er enige om å fortsette arbeidsforholdet etter denne alderen er det ikke noe i veien for det, og det vil ikke ha betydning for andre.