Må bedriften vente til 1. juli 2016 med å endre den bedriftsinterne aldersgrensen?

Publisert 03.06.15

Arbeidslivspolitikk

Nei. Hvis bedriften ønsker å heve den bedriftsinterne aldersgrensen til for eksempel 70 år før 1. juli 2016 kan den gjøre det.