Når trer nye regler om aldersgrenser i arbeidsmiljøloven i kraft?

Publisert 03.06.15

Arbeidslivspolitikk

De nye reglene trådte i kraft 1. juli 2015. Bedrifter som før 1. juli 2015 hadde lavere bedriftsintern aldersgrense kan beholde denne frem til 1. juli 2016. Der den bedriftsinterne aldersgrensen er fastsatt i tariffavtale, kan den beholdes til tariffavtalen løper ut, maksimalt 3 år.