Omfattes daglig leder av bedriftens aldergrenser?

Publisert 08.06.15

Arbeidslivspolitikk

Bedriftens øverste leder faller inn under arbeidsmiljøloven, og således under reglene om aldergrenser. Det er ikke gjort særskilte unntak fra lovens regler om aldersgrenser for daglig leder.

Arbeidsmiljøloven § 14-10 åpner imidlertid for å ansette virksomhetens øverste leder på åremål.

Videre åpner § 15-16 annet ledd for forhåndsavtaler om frasigelse av oppsigelsesvernet mot etterlønn.