Skjer endringen av bedriftsintern aldersgrense fra 67 år til 70 år automatisk?

Publisert 03.06.15

Arbeidslivspolitikk

Nei. Bedriften må aktivt innføre ny bedriftsintern aldersgrense. De nye bestemmelsene setter de samme materielle krav, til bedriftsintern aldersgrense ved 70 år som ved den tidligere regel om 67 år, og nå fremgår disse direkte av loven.

I tillegg stilles det krav til saksbehandlingen i form av drøftelse med de tillitsvalgte.