Vil det etter hvert komme en enda høyere aldersgrense for stillingsvern i arbeidsmiljøloven?

Publisert 08.06.15

Arbeidslivspolitikk

 

Regjeringen varslet ved fremlegging av lovforslaget med ny aldersgrense på 72 år at de vil vurdere en ytterligere heving av aldersgrensen til 75 år etter prosess med partene i arbeidslivet.

Regjerningen har høsten 2015 satt ned et utvalg som skal se på tilpasninger i arbeidslivet med sikte på å heve aldersgrensene. Utvalget har frist til 1. desember 2016.