Er det etter lovendringen anledning til å praktisere bedriftsintern aldersgrense lavere enn 72 år?

Publisert 03.06.15

Arbeidslivspolitikk

Ja, det vil være anledning til å ha lavere bedriftsintern aldersgrense enn 72 årsregelen i arbeidsmiljøloven, men som utgangspunkt ikke lavere enn 70 år.