1. Gjenreise nivået på arbeidsledighetstrygden fra 2013?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

NHO støtter endringene fra 2015 i ferietillegget til dagpengeordningen slik at arbeidsledige får feriepenger mens de er ledige og ikke som før, altså året etter når de etter all sannsynlighet er tilbake i jobb.