15: Begrense mulighetene til å ta ut profitt på velferdstjenester?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

NHO mener at et mangfold av leverandører vil styrke kvaliteten på tjenestene.

For at man skal kunne tiltrekke seg de beste leverandørene og stimulere markedsdynamikken til bedre løsninger, er det avgjørende at det gis muligheter for forventet avkastning. Dette er også viktig for at man kan re-investere i bedre tjenesteløsninger for å møte fremtidige behov.