16: Endre og styrke dagens arbeidsmiljølov og annet aktuelt lovverk for å sikre arbeidstakernes rettigheter?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

Det er viktig at vi har et lovverk som er forståelig og funksjonelt. Derfor var den moderniseringen av AML som ble gjort i 2015 et viktig skritt i riktig retning. Lovverket slik det fungerer i dag gjenspeiler på en bedre måte hvordan vi jobber, blant annet når det gelder kveldsarbeid og gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Arbeidstakernes rettigheter er godt ivaretatt i arbeidsmiljøloven.