17: At arbeidsmiljøloven også skal gjelde for oljearbeidere på flerbruksfartøy?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

Maritim virksomhet bør fortsatt reguleres av maritimt regelverk. Fartøyenes virksomhet kjennetegnes ved at de beveger seg over sokkelgrenser og vil være i stadig transport mellom ulike petroleumsfelter og til land. Fartøyenes bevegelse i forskjellige regelverkssoner er hovedbegrunnelsen for bruk av maritimt regelverk og det maritime regelverket er også tilpasset den virksomheten som fartøyene driver.