19: Ikke utvide muligheten til søndagsåpne butikker?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

Det er ulik meninger om søndagsåpne butikker internt i NHO. På den ene siden ønsker ikke varehandelen at omsetningen forskyves til søndag. Det handler om lønnsomhet for bransjen. Handelen forventer ikke vesentlig meromsetning, men kraftig økning i kostnadene.

På den andre siden ønsker reiselivsbransjen adgang til mer søndagsåpent på turiststedene.