21: Ta bort den generelle adgangen til midlertidige tilsettinger?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

NHO mener at fast ansettelser skal være hovedregelen i arbeidslivet. Imidlertid er ikke arbeidsmarkedet statisk, og behovet for arbeidskraft varierer over tid. Derfor er det avgjørende for samfunnets evne til verdiskaping og sysselsettingsvekst at bedriftene har gode muligheter til å tilpasse arbeidsstokken, både på kort og lang sikt.

For bedrifter i oppstartsfase vil det å kunne benytte seg av midlertidig ansettelse både øke tilgangen på kompetent arbeidskraft, og redusere risikoen i en situasjon hvor fremtiden er usikker. På denne måten vil risikoen for bedriften avta samtidig som flere får innpass i arbeidslivet.

Den generelle adgangen til å ansette midlertidig som kom inn i arbeidsmiljøloven i 2015, ivaretar dette hensynet. Bestemmelsen er ikke ment å fortrenge faste ansettelser, men derimot stimulere til at flere kommer i arbeid. NHO har hele tiden støttet regjeringens i at ordningen må prøves ut, før den evalueres og eventuelt endres.