22: At innleie som hovedregel ikke skal være tillatt

22: At innleie som hovedregel ikke skal være tillatt og at tidsbegrenset innleie ut over arbeidsmiljølovens bestemmelser bare skal kunne avtales der det er hjemmel i landsomfattende tariffavtale?

Publisert 13.06.17

Arbeidslivspolitikk

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er og skal være faste ansettelser. Faste ansettelser er bra for både bedrifter og ansatte. De ansattes kompetanse er bedriftenes viktigste ressurs, og norske bedrifter investerer mye i kompetanseutvikling. Faste ansettelser sikrer avkastning på slike investeringer, og gir økt verdiskaping.

Samtidig trenger arbeidslivet også fleksibilitet. Arbeidsmarkedet er ikke statisk, og behovet for arbeidskraft varierer over tid. Fast ansatte har dessuten permisjonsordninger som bidrar til midlertidig eller regelmessig fravær, for eksempel grunnet helseforhold, omsorg for små barn eller alder. Det må bedriftene kunne tilpasse seg, og Arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser og innleie er til for å møte svingninger i arbeidskraftbehovet.

I dagens lovverk er adgangen til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsbedrifter begrenset, på samme måte som adgangen til å ansette midlertidig er det. Samtidig bygger bestemmelsene på erkjennelsen av at bedrifter kan ha et midlertidig behov for arbeidskraft. Bemanningsbransjen er en konsekvens av denne erkjennelsen.

NHO ser utfordringer ved dagens regelverk, særlig innen bygg- og annleggsbransjen, og vi har derfor spilt inn forslag til endringer til regjeringen. Dette er ment å ivareta arbeidstakernes behov for forutsigbarhet.