23: At dagens tjenestemannslov beholdes, og om nødvendig forsterkes?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

Tjenestemannsloven bør avstemmes med arbeidsmiljøloven. Muligheten for å ansette midlertidig bør ikke være større i staten enn i privat næringsliv.