24: At norske lønns- og arbeidsforhold legges til grunn for alt arbeid som utføres i Norge, herunder luftfarten, på norsk sokkel og i norsk territorialfarvann?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

Dette er et stort spørsmål som krever et omfattende svar. Vi har derfor valgt å ikke svare.