25: At det utarbeides en ny konkret handlingsplan for å bekjempe sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet for å styrke et organisert arbeidsliv og partssamarbeid?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

NHO er positive til trepartssamarbeid for å avdekke og motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Etter NHOs oppfatning fungerer dette samarbeidet godt i dag. Regjeringens strategi for å motvirke arbeidslivskriminalitet er et godt utgangspunkt.

Et viktig bidrag fra Regjeringen er tilstrekkelige ressurser til at offentlige etater kan gjøre risikobaserte tilsyn, samt bidra til informasjonsdeling mellom offentlige etater.

Samarbeidet Mot Svart Økonomi (SMSØ) hvor NHO, LO, Skatteetaten, KS, UNIO og YS samarbeider om forebyggende tiltak mot svart økonomi er et eksempel på tre-partssamarbeid som bidrar i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Regjeringen har i samarbeid med LO og NHO utarbeidet en revidert 25 punkts plan med konkrete tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Tiltakene fremhever betydningen av trepartssamarbeidet. Det er da neppe naturlig og nødvendig med en ny strategi.