26: Utvide ordningen med solidaransvar?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

Etter NHOs oppfatning vil en utvidelse av solidaransvaret til for eksempel bestillere innebære en betydelig utvidelse av ansvarets virkeområde. Myndighetene må trolig bruke store ressurser på informasjon og håndhevelse, i alle fall om forbrukerkjøpere skal være omfattet av dette ansvaret. NHO savner en bredere konsekvensvurdering av et slikt forslag.