27: Gjeninnføre ordningen med kollektiv søksmålsrett?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

NHO er mot gjeninnføring av kollektiv søksmålsrett. En kollektiv søksmålsrett bryter med grunnleggende prinsipper i vårt rettssystem. Flere aktører, herunder tunge uavhengige juridiske miljøer, deler vårt syn på det. Vi kan heller ikke se at det foreligger et dokumentert behov for å gjeninnføre søksmålsretten. Gjeldende rett åpner allerede for at fagforeninger på ulike måter kan bistå i domstolsbehandlingen av innleiespørsmål. Partene har også gjennom tariffavtaleverket utviklet gode mekanismer for drøftelser og tvisteløsning, uten å måtte involvere de ordinære domstolene. Forslaget undergraver slike tariffbaserte tvisteløsningsordninger.

Den praktiske konsekvensen av å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett er både at fagforeninger gis tilsynsoppgaver hvis det er uenighet om innleie og at det vil skape ubalanse mellom partene i arbeidslivet ved at den ene siden gis et særlig maktmiddel som kan benyttes i konflikter. Dette vil virke prosess- og konfliktskapende.