28: Forsvare allmenngjøringsordningen?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

NHO ønsker at dagens allmenngjøringsordning skal evalueres slik at man kan gjøre ordningen mer treffsikker. I en helhetlig evaluering av ordningen vil alle sider av dagens ordning inngå.