29: At dokumentasjonskravene for allmenngjøring må gjøres enklere?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

(se svar på spm. 28)