30: At allmenngjøringsvedtaket må få lengre varighet enn to år om gangen?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

(se svar på spm. 28)