31: Sikre et organisert arbeidsliv som tar ansvar for lønnsdannelsen?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

NHO er tilhenger av et organisert arbeidsliv.

(se også svar på spm. 18)