32: Forby nulltimerskontrakter og arbeidskontrakter uten lønn mellom oppdrag?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

(Se svar på spm 22)