33: Stille krav om faste ansettelser, fagarbeidere, lærlinger og ryddige lønns- og arbeidsvilkår og maksimalt to kontraktsledd ved offentlige anbud?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

Oppdragsgivere må forholde seg til regelverket for offentlige anskaffelser, som stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og maksimalt to ledd i leverandørkjeden ved bygg- og anleggskontrakter og renholdstjenester. I tillegg er det plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Kravene gjelder over bestemte terskelverdier.