34: Styrke Husbankens rolle som et virkemiddel i den sosiale boligbyggingen?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

Husbanken bør fortsatt være et supplement til finansiering av bolig i det private kapitalmarkedet.