35: Forsvare landsomfattende tariffavtaler?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

Modellen vi har for lønnsdannelse fungerer godt. Vi har ansvarlige arbeidslivsorganisasjoner, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Det er viktig for et lands utvikling at næringslivet er omstillingsdyktig, og mener at vår samarbeidsmodell basert på de landsdekkende tariffavtalene er viktige.