36: Sikre organisert og samordnet nasjonal lønnsdannelse?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

Myndighetene må bidra til velfungerende institusjoner som støtter opp under lønnsdannelsen som partene har ansvaret for.