37: Gå imot begrensninger i streikeretten?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

NHO respekterer den frie streikeretten, men samfunnet har også et legitimt behov for en viss kontroll på omfanget av en streik. Vi vil derfor videreføre den praksis vi allerede har med bruk av tvungen lønnsnemnd.