38: Øke fagforeningsfradraget til minst det dobbelte?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

Høy organisasjonsgrad hos både arbeidsgivere og arbeidstakere er en forutsetning for et fortsatt sterkt trepartssamarbeid. Det er flere måter å stimulere til dette på.

Den samlede kostnaden for et medlemskap er sannsynligvis av betydning for organisasjonsgraden. Skattefradrag er én måte å redusere kostnaden til medlemmene, og det er mulig at fradraget bør være noe høyere enn i dag. Effekten av et eventuelt økt fagforeningsfradrag må imidlertid ikke spises opp ved at fagforeningen øker sin kontingent.

Uavhengig av skattefradraget må alle organisasjoner i arbeidslivet kontinuerlig arbeide for å redusere regningene vi sender til våre medlemmer. Effektive og kostnadsbevisste organisasjoner styrker det organiserte arbeidslivet. NHO har eksempelvis halvert kontingenten for et NHO-medlemskap siden 2001.