39: Styrke den offentlige fellesskolen som bærebjelken i den norske modellen og sette i verk tiltak for å hindre fremveksten av privatskoler?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

NHO støtter opp om en sterk offentlig fellesskole, men samtidig er det viktig med gode private supplementer.