42: Styrke kommuneøkonomien?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

En god kommuneøkonomi er viktig for at kommunesektoren skal ta hånd om sine ansvarsområder og oppgaver. Det handler ikke bare om økte bevilgninger, men også kommunesektorens evne til å omstille og prioritere. NHO er bekymret for at mange kommuner tar i bruk eiendomsskatt på verk og bruk og andre næringseiendommer som en kortsiktig strategi for å styrke kommuneøkonomien. Dette er et uforutsigbart skattesystem som kan gi en svært høy skattlegging av lokal verdiskaping. Den kommer i tillegg til overskuddsskatt og eventuell formuesskatt hvis eierskapet er norsk og privat. Det kan gjøre det mer krevende å skape nye arbeidsplasser.

Vi er også opptatt av at kommunenes struktur og størrelse bør fastlegges med utgangspunkt hva som sikrer effektive arbeidsmarkeder og tjenestetilbud. Bedre kommunestruktur og mer effektiv organisering vil bidra til bedre ressursutnyttelse, økt næringsvirksomhet med flere lønnsomme arbeidsplasser og økt verdiskaping.