43: Sikre økt folkevalgt(politisk) styring av sykehusene?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

Det viktigste er at sykehus og andre statlige virksomheter og etater styres profesjonelt og at samfunnsoppdraget løses med mest mulig effektiv ressursbruk.