45: Sikre offentlig eierskap til Statskog på dagens nivå – og stoppe utsalg?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

(Se svar på spm. 44)