46: Sikre det sterke offentlige eierskapet til vannkraften og 100 prosent statlig eie av Statnett og Statkraft?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

(Se svar på spm. 44)