47: Beholde statens eierandel i Statoil?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

(Se svar på spm. 44)