48: Støtte etablering av nye statlige strategiske eierskapsinstrument som kan bidra til å sikre norsk eierskap i eksisterende bedrifter?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

(Se svar på spm. 44)