49: Forsvare og forsterke nettolønnsordningen for sjøfolk for å hindre utflagging?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

Nettolønnsordningen bidrar til at rederiene beholder kompetansen og erfaringen til norske sjøfolk. Dette er viktig for utvikling av hele den maritime næringen.