52: Beholde likestillingsloven som egen lov?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

NHO er positiv til regjeringens forslag om å samle alle diskrimineringslovene i én felles lov.