53: Gi selvstendig opptjeningsrett til fedre?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

NHO støtter Barnefamilieutvalgets forslag om å likedele foreldrepermisjonen, med like rettigheter til mødre og fedre. Forslaget innebærer selvstendig opptjeningsrett for fedre.