54: Styrke retten til heltid?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

NHO ønsker tiltak som stimulerer flere kvinner til å arbeide heltid, men ønsker ikke lovfesting av rett til heltid. Utgangspunktet må være at arbeidsgiver har styringsrett over ansettelser og stillingsbrøker.