55: Fortsatt ha et skattesystem som omfordeler og minsker forskjellene?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

NHO mener at dagens lønnsbeskatning er bra. Vi har lavere marginalskatt enn de har i Danmark og Sverige.