56: Beholde formuesskatten, slik at de som har mest, også bidrar mest?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

Premisset for spørsmålet er ikke riktig. Reduksjon i formuesskatten er for å få et mer hensiktsmessig skattesystem for investeringer og som bidrar til at det skapes nye arbeidsplasser.

I Stortingets skatteforlik gjøres det en avgrensning mellom arbeidende kapital og andre eiendeler. Begrunnelsen er at det sammen med øvrige elementer i skattereformen "vil være en modell som er godt tilpasset den manglende hensiktsmessigheten dagens formuesskatt har for norskeiet næringsliv og som påpekes av mange som en hindring for sparing og investering i tiltrengte nye arbeidsplasser."