57: Sikre at en ny norsk klimalov inneholder bestemmelser om trepartssamarbeid, sosial dialog og deltagelse fra sivilsamfunnet?

57: Sikre at en ny norsk klimalov inneholder bestemmelser om rapportering på hvordan regjeringen har ivaretatt trepartssamarbeid, sosial dialog og deltagelse fra sivilsamfunnet i arbeidet med gjennomføringen av klimamål fastsatt i loven?

Publisert 13.06.17

Arbeidslivspolitikk

NHO er en sterk tilhenger av trepartsamarbeidet. Omstillingen mot lavutslippssamfunnet vil ha betydning og konsekvenser både for bedriftseiere og for arbeidstakere. Som andre omstillingsprosesser er det avgjørende med dialog mellom og involvering av arbeidslivets parter når det gjelder utforming av klimapolitikken og bruk av virkemidler. Målet må være å utvikle flere lønnsomme arbeidsplasser og styrke vår grønne konkurransekraft i tiden fremover.

NHOs vurdering er at klimaloven ikke er riktig sted å adressere disse spørsmålene. Vi vil også hevde at det allerede er god tradisjon for involvering av sivilsamfunnet og gjennomføring av sosial dialog ved behandling av politiske forslag og beslutninger i Norge. Det viktigste for oss er likevel at slike bestemmelser ikke genererer mer rapportering og byråkrati for bedriftene.