7: At staten skal bidra til et mer helhetlig og bedre organisert kollektiv styrt system som også gir "mer pensjon for pengene"?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

Vårt utgangspunkt er at pensjon skal leveres i et marked med konkurranse. NHO sier nei til løsninger i retning av brede partsstyrte fellesordninger.

Ved bruk av for eksempel innkjøpsfelleskap kan man gjennom frivillige ordninger skaffe gode betingelser også for små bedrifter og enkeltpersoner.

Når det gjeler å samle pensjonsmidler fra ulike arbeidsforhold mener vi det kan finnes et potensiale for å se etter smartere løsninger som kan gjøre dette mer kostnadseffektivt. Slik at man får mer pensjon for pengene. Finansdepartementet har signalisert at de er villige til å følge opp utredningen om pensjonskonto.