3: Etablere fagskolene som faghøyskoler, og generelt styrke etter- og videreutdanningsmulighetene for fagarbeidere?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

For NHO er det viktig at fagskolene styrkes som del av en høyere yrkesfaglig utdanning.