6: Legge mer vekt på praktisk kompetanse og mer tverrfaglighet i grunnskolen?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

NHO mener vi må styrke håndverk og teknologifagene gjennom moderne verksteder og kvalifiserte faglærere. Dette legger et bedre grunnlag for rekruttering til yrkesfagene og bidrar til mestringsfølelse og forståelse for teknologi.