14: Motvirke at bruk av anbud i offentlig sektor svekker ansattes lønns- og pensjonsvilkår?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

Bedriftene må selv få bestemme hvilken pensjonsordning de vil ha. Det blir feil å stille krav om pensjonsordninger som ligner på de offentlige ordningene ved anbud i offentlig sektor.

Pensjonsordninger i privat sektor er tilpasset pensjonsreformen og bygger opp under mål som det å stå lenger i arbeid og et mobilt arbeidsliv. Det offentlige pensjonssystemet må snarest tilpasses pensjonsreformen fullt ut.