12: Si nei til konkurranseutsetting og privatisering av offentlige velferdstjenester?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

NHO mener man ikke kan si nei til konkurranseutsetting, men heller søke å utnytte bedriftenes kompetanse, stordriftsfordeler, tjenester og løsninger bedre.

Målsettingen med konkurranseutsetting og privatisering av offentlige velferdstjenester må alltid være mest mulig effektiv utnyttelse av våre samlede ressurser. Det handler også om å stimulere til innovasjon.