9: Sikre at staten fortsatt skal være med på spleiselaget i den tariffestede AFP-ordningen?

Publisert 12.06.17

Arbeidslivspolitikk

Omleggingen av AFP i privat sektor var en viktig forutsetning for å få på plass pensjonsreformen, og ytelsen er tett integrert med folketrygden. Statens bidrag til AFP er derfor en viktig brikke i reformen og må videreføres.